Arheologija (2018)

Sistematska arheološka istraživanja u 2018 godini vršena su u sledećem sastavu:
mr arheologije Ivana Grujić, vođa Projekta , muzej Hercegovine Trebinje
prof. arheologije Ljubica Srdić, Republički Zavod za zaštitu kulturno-istorijskog i prirodnog nasleđa Republike Srpske
arheolog Boris Radić, Banja Luka
arheolog Jelena Pujić, muzej Hercegovine Trebinje
arheolog Stanka Vukojević, muzej Hercegovine Trebinje
arheolog Snježana Antić, muzej Semberije Bijeljina