Posjeta Aid Rifatbegović sa zaposlenim 2015. godine