Otkriveni eksponati

Ispod možete pogledati slike dosada otkrivenih eksponata na lokalitetu Skelani.