Naučne konferencije

03/06/2014

Naucno stručni tim imenovalo Ministarsvo RS

Na osnovu prijednoga Arheološkog muzeja iz Skelana  Ministarstvo prosvjete i kulture RS je dalo saglasnost i imenaovalo naučno stručni tim koji ima za zadatak da uradi […]
30/07/2009

Urbanistički aspekt aktiviranja arheološkog lokaliteta u Skelanima

Arheološka otkrića na lokalitetu Skelani u Opštini Srebrenica iz septembra 2008. godine animirali su stručnu i naučnu javnost, kao i institucije Republike Srpske na čelu sa […]
30/11/2008

Antički spomenici na Balkanu-problematika njihove zaštite i prezentacije

Antički lokalitet SKELANI kod Srebrenice, nedavno otkriven na levoj obali Drine, pridružuje se bogatom civilizacijskom nasleđu Balkana, čije su vrednosti zauvek obeležile kulturnu mapu Evrope. Nakon […]
30/11/2008

Skelani i zaleđe rimske provincije Dalmacije, sličnosti, razlike i specifičnosti

Rimski spomenici su veoma brojni i raznovrsni na području Bosne i Hercegovine i uopšte u zaleđu jugoistočne obale Jadrana. Arheološkim iskopavanjima građevinski ostaci rimskog perioda su […]
30/11/2008

Rimske terme

Terme predstavljaju tipično rimske građevine javnog karaktera. Pojavljuju se još početkom prvog vijeka prije Hrista (Pompeji). U rimskim provincijama pojavljuju se u doba Carstva. One ne […]
30/11/2008

Viminacium-glavni grad rimske provincije gornje Mazije

Priča o nekadašnjem sjaju i propasti rimskog grada i vojnog logora Viminacijuma, skrenula je pažnju ne samo nacionalne, već i svetske javnosti, koja sa nestrpljenjem očekuje […]
18/11/2008

Preleminarni rezultati istraživanja u Skelanima

AUSTRO – UGARSKA ISTRAŽIVANJA U SKELANIMA Daleka prošlost Skelana i okoline u rimskom periodu (I – V vijek n. e.) bila je relativno dobro poznata, zahvaljujući […]
30/07/2008

Turistički potencijali za kreiranje radnih mjesta kroz podsticaj turizmu

U preambuli Konvencije o zaštiti arheološkog naslijeđa, koju je Savjet Evrope usvojio 1969g. a dopunio 1992.g. stoji: “Arheološko naslijeđe je izvor evropskog kolektivnog sjećanja i kao […]