Projektni tim za nastavak istraživanja 2015 i lokalno stanovništvo

Projektom arheoloških istraživanja za 2015. godinu određeno je da stručni konsultant-supervizor bude dr Slaviša Perić (Arheološki Institut Beograd), stručni konsultant mr Mirko Babić, arheolog (Muzej Semberije Bijeljina), nadzorni organ Ljubica Srdić, prof. arheologije (Republički zavod za zaštitu kulturno-istorijskog nasljeđa Republike Srpske), rukovodilac terenskih istraživanja MA Ivana Grujić, arheolog (Muzej Hercegovine Trebinje), članovi ekipe:

Ljiljana Parežanin, arheolog (RZ za zaštitu kulturno-istorijskog nasljeđa RS),

Snježana Antić, konzervator (Muzej Semberije Bijeljina),

Boris Radić, arheolog (Banja Luka) i Vanja Žigić, arheolog (Brčko)

u saradnji sa Arheološkim muzejem „Rimski municipijum“ Skelani (direktor Svjetlana Marković i saradnici Darko Glišić i Radomir Pavlović).

U okviru radova angažovano je preko 20 saradnika iz Skelana i Srebrenica na radovima prilikom  iskopavanja kao i lokalni saradnici sa mehanizacijom. Ovim programom ujedno je uposleno i ekonomski osnaženo lokalno stanovništvo.

 

Nastavak arheoloških istraživanja u Skelanima

V.d. pomoćnika ministra za kulturu Milica Kotur razgovarala je danas sa direktorom   Arheološkog muzeja „Rimski municipijum“ Skelani Svjetlanom Marković o daljim aktivnostima na arheološkim istraživanjima. Na sastanku je bilo riječi i o konzervaciji na lokalitetu „Zadružni dom“ u Skelanima.

Dogovoreno je da se u toku ove godine radi druga faza arheološko-istraživačkih radova, nakon čega će se konzervirati pronađeni ostaci antičkog objekta.

„Ministarstvo prosvjete i kulture prati sve faze i aktivno učestvuje u realizaciji projekta koji je od izuzetnog značaja“, rekla je Koturova.

Na mjestu današnjih Skelana, u rimskom periodu nastao je Municipium Malvesiatium, značajan rimski administrativni centar ovog regiona. Ostaci zaboravljenog grada sa imperatorskom palatom u centru, veličanstvenim mozaicima, skulpturama i antičkim spomenicima otkriveni su 2008. godine na tri lokacije, nedaleko od obale Drine.

Arheološka istraživanja, konzervacija, prezentacije i uređenje Arheološkog kompleksa „Rimski municipijum“ Skelani rađena su tokom prošle godine.

EnglishFrenchGermanRussianSerbianSpanish