Prirodne i kulturno-istorijske vrijednosti potencijalnog prekograničnog rezervata biosfere „Drina“

Na osnovu  terenskih istraživanja  i brojnih  literaturnih podataka  konstatovano je da čitav prostor obiluje nizom prirodnih i kulturno-istorijskih vrijednosti kao što su geološki i geomorfološki fenomeni, kanjon rijeke  Drine sa nalazištima Pančićeve omorike i znatnog broja drugih endemičnih i reliktnih biljnih vrsta  autohtona fauna, arheološka nalazišta iz svih epoha: praistorije, antike, srednjeg vijeka i vrijednih kulturnih dobara sa  Liste svjetske baštine UNESKO-a i Liste  nacionalnih spomenika BiH. Ovaj jedinstveni ambijent sa neprocjenjljivim i unikatnim bogatstvom, prije svega, treba biti zaštićeno domaćim propisima, a po tome uključen u sastavni dio evropske i svjetske baštine prema međunarodnim standardima pomoću projekta UNESCO – Man and biosphere (MAB).

Budući prekogranični rezervat biosfere “Drina“ će se prostirati na dijelovima teritorija opština Bajina Bašta i Užice u Srbiji te Rogatica, Višegrad i Srebrenica u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini.

Prije uključivanja ovoga područja u prekogranični rezervat biosfere „Drina“  neophodno je da Republika Srpska proglasi Nacionalni park „Drina“ koji će sa Nacionalnim parkom „Tara“, Rezervatom prirode „Zaovine“ i Parkom prirode „Mokra Gora“ činiti Prekogranični rezervat biosfere „Drina“. Ovaj prostor sa raznovrsnim prirodnim i kulturno-istorijskim vrijednostima predstavlja doprinos turističkom potencijalu ovoga područja i podršku održivom razvoju.

Ključne riječi: rezervat biosfere, prekogranični rezervat biosfere, prirodne vrijednosti, kulturno-istorijske vrijednosti, održivi razvoj, Drina.

Dr. Slađana Petronic, Zavod za zaštitu kulturno-istorijskog i prirodnog nasljeđa RS