Marković: Uskoro nastavak istraživanja

Arheološki muzej „Rimski municipium“ iz Skelana kod Srebrenice, u saradnji sa arheolozima i konzervatorima, pripremio je projekte za nastavak iskopavanja na lokalitetu bivšeg zadružnog doma i konzervaciju ranije otkrivenih ostataka rimske arhitekture sa podnim mozaicima na tom lokalitetu.

Prema riječima direktora ove ustanove Svjetlane Marković, radovi treba da počnu krajem marta ili početkom aprila, a sredstva u iznosu od oko 270.000 maraka biće obezbijeđena iz Razvojnog programa Republike Srpske.

Markovićeva je najavila da će i Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske izdvojiti određena sredstva za projekte prezentacije arheoloških nalaza, koji su privremeno izloženi u prostorijama bivše škole u Crvici.

„Nedavno je dogovoreno da se nastavi iskopavanje na lokalitetu bivšeg zadružnog doma, gdje je nađen mozaik i ostaci građevine iz Rimskog doba. Tokom tridesetodnevnog istraživanja treba utvrditi koju je površinu zahvatala rimska građevina“, rekla je Markovićeva.

Pri ranijim iskopavanjima na tom prostoru nađeni su rimski zidovi građevine za koju se pretpostavlja da je bila najznačajniji objekat rimskog naselja u Skelanima.

„Zbog toga je uklonjen zadružni objekat da bi se arheološka istraživanja nastavila i utvrdilo šta se tačno nalazilo na tom lokalitetu“, dodala je Markovićeva.

Pretpostavlja se da su to luksuzne terme ili palata nekog rimskog imperatora.

„U otkopanom dijelu utvrđeno je da je ta građevina imala podno grijanje, hipokaust. Otkriveno je ložište i cigle između kojih je strujao topli vazduh. Na jednom zidu su otkriveni ostaci bojenog maltera s motivima vertikalnih bojenih linija crvene i crne boje na bijeloj podlozi“, pojasnila je Markovićeva.

Dalja istraživanja trebalo bi da riješe dileme o namjeni tog objekta.

Arheoloska istrazivanja i radovi na konzervaciji ostataka Rimske carske palate na lokalitetu Zadružni dom 2014 godine (4)Markovićeva je najavila da će nakon istraživanja, u saradnji sa Republičkim zavodom za zaštitu kulturno-istorijskog nasljeđa, biti izvršena konzervacija i prezentacija nađenih arheoloških ostataka.

„Kada se istraži na kojoj se površini na tom lokalitetu nalaze arheološki ostaci, onda će se tražiti najbolje rješenje za objekat muzeja, čija je izgradnja ranije planirana“, istakla je Markovićeva.

Ona je navela da će tokom ove godine biti pripremljena dokumentacija za izradu regulacionog plana za arheološki kompleks u Skelanima.

Arheološka istraživanja na području Skelana obavljena su prije šest godina uz finansijsku podršku Vlade Republike Srpske. Tada se došlo do važnih otkrića, jer je utvrđeno da se tu nalazilo veliko i razvijeno antičko naselje.

Istraživanja je vodio direktor „Muzeja Semberije“ iz Bijeljine, arheolog Mirko Babić.

Za kratko vrijeme otkriveni su ostaci arhitekture rimskog grada /Municipium Malveziatium/ sa oko 40 metara kvadratnih jedinstvenih i izuzetno dobro očuvanih podnih mozaika u ostacima jedne građevine.

Na tim prostorima još su pronađeni ostaci Vile rustika i dvije bazilike iz ranohrišćanskog doba, kao i 80 rimskih spomenika, te jedan srednjovjekovni stećak sivo-zelene boje.

Tokom istraživanja arheolozi su, na površini od oko 450 metara kvadratnih, naišli na tragove građevina i ulica iz rimskog perioda.

Prema Babićevim i tvrdnjama još nekoliko arheologa iz Beograda, Užica i LJubljane, otkriveni ostaci potvrđuju da su današnji Skelani bili razvijen i bogat centar u rimsko doba, te da se u zemlji, ispod ovog podrinjskog naselja nalaze jedinstveni arheološki ostaci iz perioda Rimske imperije.