Konferencija „Skelani-arheološka istraživanja i konzervacija 2008-2017. godine“

Konferencija „Skelani-arheološka istraživanja i konzervacija 2008-2017. godine“ koja je organizovana 23.05.2017. godine, a prezentovali su arheolozi i konzervatori koji su učestvovali u arheološkom istraživanju i konzervatori sa sledećim temama:
1.mr arheologije Mirko Babić , muzej Semberije Bijeljina-Municipium Malvesiatum Skelani 2008. godine
2.dr arheologije Nadežda Gavrilović-Vitas, Arheološki institut Beograd- Arheološka istraživanja na lokalitetu Zadružni dom u Skelanima tokom 2014. godine
3.MA Ivana Grujić, muzej Hercegovine Trebinje-
Arheološka istraživanja lokaliteta Zadružni dom u Skelanima 2015. godine
Arheološka istraživanja lokaliteta Zadružni dom u Skelanima 2016. godine
Arheološka istraživanja lokaliteta Brankova njiva Skelanima 2016. godine
4.prof. arheologije Ljubica Srdić, Republički zavod za zaštitu kulturno-istorijskog i prirodnog nasleđa Republike Srpske, Banja Luka- Zaštita arheološkog kompleksa u Skelanima
5.doc.mr Milica Kotur, načelnik Odjeljenja za kulturno nasleđe u Ministarstvu prosvjete i kulture-Konzervatorsko-restauratorski radovi na lokalitetu Zadružni dom
6.mr konzervacije Maja Franković, Centralni institut za konzervaciju Beograd-Konzervacija i rekonstrukcija mozaika sa predstavom meduze iz antičkog objekta sa arheološkog lokaliteta Zadružni dom Skelani
7.dipl.arhitekta Bojan Popović, Arheološki institut Beograd- Istraživanja u Skelanima, pregled otkrivenih ostataka arhitekture sa mogućim rekonstrukcijama
8.prof Nada Jovanović, Turistička organizacija Republike Srpske-Skelani- arheološka istraživanja i konzervacija 2008-2017. godine, turistički potencijal