Ministar prosvjete i kulture Goran Mutabdžija u posjeti muzeju , 2014. godine