Nastavak arheoloških istraživanja 2014

19. Juna nastavljena su arheološka istraživanja u Skelanima na lokalitetu zemljoradnicke zadruge. Radi se o istraživanju objekta iz 2. i 3. vijeka Nove Ere sa mozaicima koji su pronađeni prilikom istraživanja 2008. godine.

Pretpostavlja se da je ovo najveći sačuvani rismski mozaik na prostoru zapadnog Balkana i da se ovde nalazio administrativni centar Municipiuma Malvesiatuma. Stručnim radovima koordinira naučni tim na čelu sa dr Slavisom Perićem, direktorom Arheološkog instituta u Beogradu, i dr Nadeždom Gavrilovićem Vitas, naučnim saradnikom Arheooskog instituta u Beogradu, a zamjenik rukovodioca terenskih istraživanja, mr Mirko Babić direktor Muzeja Semberija u Bijeljini.

Nakon završetka arheoloških istrazivanja pristupiće se konzervaciji pronađenih rimskih mozaika koji će obaviti stručni tim Republičkog zavoda za zaštitu spomenika iz Banja Luke na čelu sa mr Milicom Kotur . Potom će se pristupiti arhitektonskom uređenju muzejskog prostora. Za prvu fazu izvođenja radova biće angažovano  oko 30 radnika, saradnika i studenata a radovi će trajati oko 60 dana saznajemo od Svjetlane Marković direktora JU Arhroski muzej Rimski Mumicipium Skelani.