Nastavak arheoloških istraživanja u Skelanima

V.d. pomoćnika ministra za kulturu Milica Kotur razgovarala je danas sa direktorom   Arheološkog muzeja „Rimski municipijum“ Skelani Svjetlanom Marković o daljim aktivnostima na arheološkim istraživanjima. Na sastanku je bilo riječi i o konzervaciji na lokalitetu „Zadružni dom“ u Skelanima.

Dogovoreno je da se u toku ove godine radi druga faza arheološko-istraživačkih radova, nakon čega će se konzervirati pronađeni ostaci antičkog objekta.

„Ministarstvo prosvjete i kulture prati sve faze i aktivno učestvuje u realizaciji projekta koji je od izuzetnog značaja“, rekla je Koturova.

Na mjestu današnjih Skelana, u rimskom periodu nastao je Municipium Malvesiatium, značajan rimski administrativni centar ovog regiona. Ostaci zaboravljenog grada sa imperatorskom palatom u centru, veličanstvenim mozaicima, skulpturama i antičkim spomenicima otkriveni su 2008. godine na tri lokacije, nedaleko od obale Drine.

Arheološka istraživanja, konzervacija, prezentacije i uređenje Arheološkog kompleksa „Rimski municipijum“ Skelani rađena su tokom prošle godine.