Naucno stručni tim imenovalo Ministarsvo RS

Na osnovu prijednoga Arheološkog muzeja iz Skelana  Ministarstvo prosvjete i kulture RS je dalo saglasnost i imenaovalo naučno stručni tim koji ima za zadatak da uradi program arheolopkog istraživanja, konzervacije i zaštite kao i promociju arheološkog lokaliteta, muzeja i nalaza.