Posjeta atašea za kulturu Njemačke ambasade , Suzana 2016. godine