Posjeta kolega iz drugih muzeja

Zahvaljujući konstantnoj razmjeni iskustava sa stručnim saradnicima i menadžmentom muzejskih ustanova kako u Republici Srtpskoj tako i i sa muzejskim  ustanovama u Srbiji izbjegnute su mnoge greške i zaobidjeni mnogi trnoviti putevi tokom sprovođenju aktivnosti za uspostavljanje najmladje muzejske ustanove u regionu.