Posjeta muzeju u programu školskih ustanova

Prošle godine u školski plan aktivnosti  škole sa poddručja opštine Srebrenica su uvršile i posjetu i Arheološkom muzeju u Skelanima i stalnoj postavci u prostoru u Crvici.