Posjeta partnera iz Sremske Mitrovice

U sklopu projekta „Doživite rimsko nasleđe na Drini i Savi – Put rimskih imperatora“ koji se finansira kroz IPA program prekogranične saradnje Srbija – BiH, 18. maja, u posjeti arheološkom lokalitetu u Skelanima bili su članovi kluba proizvođača iz Sremske Mitrovice.

Istog dana je u Srebrenici održana radionica na temu „Marketing u turizmu“, koja je jedna od aktivnosti projekta, a kojoj su prisustvovali partneri iz Skelana.

Projekat „Doživite rimsko nasleđe na Drini i Savi – Put rimskih imperatora“, sufinasira se sredstvima EU, a započet je prošle godine i trajaće do kraja 2024. godine.