POSJETA PREDSTAVNIKA TURISTIČKOG INFO CENTRA BAJINA BAŠTA 04.10.2021.