Posjeta učenika i profesora Arheološkom lokalitetu i muzeju u Crvici

Danas su lokalitet i muzej u Crvici posjetili i učenici iz Srebrenice sa profesorima.