Predstavljeni rezultati arheološkog istraživanja u Skelanima

SREBRENICA – U Srebrenici su danas, u okviru obilježavanja 55 godina rada Narodne biblioteke, predstavljeni rezultati arheološkog istraživanja rimskog nalazišta u Skelanima.

Magistar Milica Kotur iz Republičkog zavoda za zaštitu kulturno-istorijskog i prirodnog nasljeđa rekla je da su završeni arheološki radovi na nalazištu u Skelanima i da su u toku konzervatorsko-restauratorski radovi i zaštita otkrivene rimske građevine kojoj se dijelom vraća prvobitni izgled.

„Cilj je da se konzervira i zaštiti oko 900 metara kvadratnih otkrivene rimske građevine i da se obnove zidovi do visine od jednog metra čime će se omogućiti prezentacija ovog nalazišta u kome se nalazi mala površina ostataka fresaka na zidovima i najznačajnije otkriće, oko 100 metara kvadratnih podnih mozaika koji su bili u lošem stanju, jer su 17 vijekova bili pod zemljom“, istakla je Koturova.

Ona je naglasila da je, uprkos lošem vremenu koje je ometalo konzervatorske radove, urađeno tri puta više posla od predviđenog planom radova na ovom nalazištu, koje je najznačajniji objekat ove vrste na ovom području.

Direktor Arheološkog muzeja „Rimski municipium – Skelani“ Svjetlana Marković rekla je da je riječ o velikom obimu poslova na zaštiti arheološkog nalazišta koji treba da budu završeni za desetak dana.

„Iz Razvojnog programa Republike Srpske za nastavak arheoloških istraživanja i konzervaciju nalazišta u Skelanima dobili smo 192.000 KM i urađeno je mnogo više od prvobitne zamisli. Osim konzervacije, zaštite mozaika i obnove zidova, postavili smo i ogradu oko nalazišta da bi spriječili neovlaštene ulaske i oštećivanje otkrivenih arhefakata“, rekla je Markovićeva.

Ona je istakla da je za izvođenje radova na realizaciji ovog projekta bilo angažovano oko 80 nezaposlenih osoba iz Skelana, koji su povremeno obavljali poslove i ostvarili određenu zaradu.