Press o Municipiumu Skelani

U dnevnom listu Press objavljen je test o otkriću rimskom Municipiuma u Skelanima. Došlo se do zaključka da su u njegovoj gradnji učestvovali neimari iz Vitlejema (Izrael) o čemu je pisao dnevni list Press. Više pogledajte u članku ispod.

pres vitlejem