Projektni tim za nastavak istraživanja 2015 i lokalno stanovništvo

Projektom arheoloških istraživanja za 2015. godinu određeno je da stručni konsultant-supervizor bude dr Slaviša Perić (Arheološki Institut Beograd), stručni konsultant mr Mirko Babić, arheolog (Muzej Semberije Bijeljina), nadzorni organ Ljubica Srdić, prof. arheologije (Republički zavod za zaštitu kulturno-istorijskog nasljeđa Republike Srpske), rukovodilac terenskih istraživanja MA Ivana Grujić, arheolog (Muzej Hercegovine Trebinje), članovi ekipe:

Ljiljana Parežanin, arheolog (RZ za zaštitu kulturno-istorijskog nasljeđa RS),

Snježana Antić, konzervator (Muzej Semberije Bijeljina),

Boris Radić, arheolog (Banja Luka) i Vanja Žigić, arheolog (Brčko)

u saradnji sa Arheološkim muzejem „Rimski municipijum“ Skelani (direktor Svjetlana Marković i saradnici Darko Glišić i Radomir Pavlović).

U okviru radova angažovano je preko 20 saradnika iz Skelana i Srebrenica na radovima prilikom  iskopavanja kao i lokalni saradnici sa mehanizacijom. Ovim programom ujedno je uposleno i ekonomski osnaženo lokalno stanovništvo.