Okvir i modaliteti zaštite lokaliteta

Republički zavod za zaštitu kulturno-istorijskog i prirodnog nasljeđa Republike Srpske je još 2005. godine, zbog izuzetnog bogatstva spomenicima kulture i prirode, predao elaborat o stav­ljanju u prethodnu zaštitu prostora koje obuhvataju opštine Srebrenica, Višegrad i Rogatica.  Po ocjeni grupe eksperata koje je Zavod okupio da bi se izradila studija o zaštiti tog područja, a pod rukovodstvom prof. dr Lidije Amidžić iz Beograda, radi se o ekvivalentu Nacionalnog parka „Tara“ iz Srbije. To daje opravdane nade da će UNESCO (čije preporuke smo već obezbijedili) prihvatiti kandidaturu za proglašavanje zašti­ćenog rezervata biosfere „Drina“.

Izlaganje stručnjaka Republičkog zavoda za zaštitu kulturno-istorijskog i prirodnog nasljeđa ima za cilj da postavi širi okvir za zaštitu lokaliteta u Skelanima i prikaže prednosti koje bi ne samo on, nego cijeli prostor koji bi bio uključen u prostor rezervata biosfere, imao kroz pri­mjenu najsevremenijih oblika integrativne zaštite. Pored toga ukazao bi na iskustva stano­vni­štva koje već živi u sličnim oblastima, te puteva razvoja cijelog kraja.

Stručnjaci Zavoda su izradili karte kulturnih i prirodnih vrijednosti Skelana, tangen­tnog područja i šireg područja budućeg rezervata biosfere, te pripremili izlaganja koja bi tre­balo da zacrtaju dalje radove na istraživanjima, konzervaciji i prezentaciji lokaliteta. Na pri­mjeru izrade menadžment plana za stari most u Višegradu, biće prikazan način na koji se iz­rađuje neophodna dokumentacija.

Mr. Milica Kotur, UNESCO