Terenska posjeta supevizora

Naučno stručni tim na teenju u pripremi planova za nastavaka radova na Arheološkom lokalitetu.