Posjeta ministra kulture i prosvjete RS, Antona Kasipovića

Ova godina će svakako biti upamćena po velikom arheološkom otkriću u Skelanima kod Srebrenice. Nesporno je da izvanredno arheološko otkriće u Skelanima govori  o prošlosti Skelana i cijelog tog kraja, ali naš cilj je da ovaj izvanredan projekat progovori i o budućnosti Skelana, Republike Srpske i Bosne i Hercegovine.

Regionalna konferencija o arheološkom istraživanju rimskog Municipijuma Skelani u tom smislu treba dati odgovore o razvojnoj, ali i ekonomskoj i turističkoj dimenziji ovog projekta. Skelani više nisu senzacija, ovo epohalno otkriće mora se sagledati imajući u vidu i druge aspekte  i upravo s tom namjerom Ministarstvo prosvjete i kulture organizovalo je Regionalnu konferenciju. Želja nam je da autoriteti iz ove oblasti daju svoj sud o Skelanima kao naučno-istraživačkom i turističko-razvojnom projektu. Vjerujem da će brojni stručnjaci iz regiona znati da odrede dalje pravce na zaštiti i promociji ovog značajnog arheološkog otkrića.

Vlada Republike Srpske prepoznala je dimenzije i značaj ovog otkrića a na projektu Skelana biće angažovano više ministarstava s obzirom na zadatke koje treba uraditi da bi, prije svega, potvrdili nalaze, koji bi onda bili podstrek za razvoj cijelog tog kraja.

S ciljem da približimo javnosti dimenzije i značaj arheološkog otkrića u Skelanima, u Administrativnom centru Republike Srpske otvorena je izložba na kojoj su predstavljeni rezultati dosadašnjih terensko-arheoloških radova. Izložba će obići više gradova u Republici Srpskoj jer želimo da što veći broj ljudi vidi ostatke rimskog mozaika, fresaka i epigrafskih spomenika pronađenih u Skelanima.

Prisustvo nespornih autoriteti u ovoj oblasti Regionalnoj konferenciji od velike je pomoći Vladi Republike Srpske u sagledavanju svih mogućnosti koje Skelani nude. Očekujemo saradnju prisutnih autoriteta i njihovu spremnost da nam stave na raspolaganje svoja znanja, iskustva i adrese stručnih ljudi u svijetu u interesu ovog projekta.

Samo uspješnim radom, argumentacijom i smjernicama stručnjaka u ovoj oblasti bićemo na pravom putu da zaštitimo i promovišemo Skelane koji ispunjavaju sve uslove da se proglase spomenikom kulture od posebnog značaja. Ministarstvu prosvjete i kulture potrebna je pomoć autoriteta u ovoj oblasti da bismo zajedno osmislili projekat i da bi Skelani postali dio evropske kulturne baštine jer razmjere otkrića jesu upravo evropske.

Anton Kasipović, ministar kulture i prosvjete RS

Zaštita arheoloških kompleksa Skelani

Abstarakt: Antičko naselje u Skelanima, na lijevoj obali Drine, je skrenulo pažnju na sebe otkrićima prije više od sto godina, a u 2008. godini, pri novim iskopavanjima, potvrđen je značaj tog sjedišta municipalnog ranga. Zbog površine koje naselje zauzima, arheološki kompleks Skelani zaslužuje zaštitu kao arheolokški lokalitet od izuzetnog značaja. To potvrđuju ostaci građevina različite namjene i pokretni materijal, pronađen u obe kampanje.

Ključne riječi: M(unicipium) MAL(vesiatium), arheološki kompleks Skelani, zaštita, arheološki lokalitet od izuzetnog značaja, antičko naselje.

Ljubica Srdić, profesor arheologije iz Banja Luke