Prirodne i kulturno-istorijske vrijednosti potencijalnog prekograničnog rezervata biosfere „Drina“

Na osnovu  terenskih istraživanja  i brojnih  literaturnih podataka  konstatovano je da čitav prostor obiluje nizom prirodnih i kulturno-istorijskih vrijednosti kao što su geološki i geomorfološki fenomeni, kanjon rijeke  Drine sa nalazištima Pančićeve omorike i znatnog broja drugih endemičnih i reliktnih biljnih vrsta  autohtona fauna, arheološka nalazišta iz svih epoha: praistorije, antike, srednjeg vijeka i vrijednih kulturnih dobara sa  Liste svjetske baštine UNESKO-a i Liste  nacionalnih spomenika BiH. Ovaj jedinstveni ambijent sa neprocjenjljivim i unikatnim bogatstvom, prije svega, treba biti zaštićeno domaćim propisima, a po tome uključen u sastavni dio evropske i svjetske baštine prema međunarodnim standardima pomoću projekta UNESCO – Man and biosphere (MAB).

Budući prekogranični rezervat biosfere “Drina“ će se prostirati na dijelovima teritorija opština Bajina Bašta i Užice u Srbiji te Rogatica, Višegrad i Srebrenica u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini.

Prije uključivanja ovoga područja u prekogranični rezervat biosfere „Drina“  neophodno je da Republika Srpska proglasi Nacionalni park „Drina“ koji će sa Nacionalnim parkom „Tara“, Rezervatom prirode „Zaovine“ i Parkom prirode „Mokra Gora“ činiti Prekogranični rezervat biosfere „Drina“. Ovaj prostor sa raznovrsnim prirodnim i kulturno-istorijskim vrijednostima predstavlja doprinos turističkom potencijalu ovoga područja i podršku održivom razvoju.

Ključne riječi: rezervat biosfere, prekogranični rezervat biosfere, prirodne vrijednosti, kulturno-istorijske vrijednosti, održivi razvoj, Drina.

Dr. Slađana Petronic, Zavod za zaštitu kulturno-istorijskog i prirodnog nasljeđa RS

Projekat razvoja turizma u dolini Drine, DVTD

Projekat razvoja turizma je integralni dio CARE-ovog projekta ekonomskog razvoja. Ovaj projekat je rađen uz konsultancije sa predstavnicima lokalnih vlasti I predstavnicima organizacija koje su nosioci razvoja ove regije. Bazira se na prekograničnoj saradnji i ima za cilj unapređenje ekonomskog razvoja i kreiranje radnih mjesta kroz definisanje zajedničke turističke ponude u regionu. Projekat je startovao u decembru 2005 godine, ukupna vrijednost je 1.800.000 Eura, a predviđeno trajanje projekta je 3 godine. Finasiranje je obezbjedila Vlada Kraljevine Holandije.

Projekat se implementira u 4 opštine u BiH (Srebrenica, Bratunac, Višegrad i Rudo) i 4 opštine u Srbiji (Bajina Bašta, Ljubovija, Užice i Priboj). Cilj projekta je uspostava jedinstvenog tijela koje će izgraditi strategiju i akcioni plan u svrhu objedinjavanja turističke ponude svih 8 opština.

Dosadašnji rezultati projekta:

  • Kreiranje turističkog proizvoda finansijsku podršku 24 projekta malih i srednjih preduzeća
  • Podrška opštinskim projektima usmjerenim na unapređenje turističke infrastrukture
  • Podrška NVO sektoru kroz projekte koji su bili usmjereni na razvoj turizma
  • Obuka i dozvola za upravljanje motornim čamcima za 81 osobu
  • Kreirana prekogranična Asocijacija drinskih ribara (ADR)
  • Osnovana zajednička turistička institucija na regionlanom nivou Turistička Interregionalna Drinska Asocijacija (TIDA)

Prikaz dobre prakse kroz neki od implementiranih projekata na regiji tokom 3 godine.

Slavenka Pudar, CARE NWB

Okvir i modaliteti zaštite lokaliteta

Republički zavod za zaštitu kulturno-istorijskog i prirodnog nasljeđa Republike Srpske je još 2005. godine, zbog izuzetnog bogatstva spomenicima kulture i prirode, predao elaborat o stav­ljanju u prethodnu zaštitu prostora koje obuhvataju opštine Srebrenica, Višegrad i Rogatica.  Po ocjeni grupe eksperata koje je Zavod okupio da bi se izradila studija o zaštiti tog područja, a pod rukovodstvom prof. dr Lidije Amidžić iz Beograda, radi se o ekvivalentu Nacionalnog parka „Tara“ iz Srbije. To daje opravdane nade da će UNESCO (čije preporuke smo već obezbijedili) prihvatiti kandidaturu za proglašavanje zašti­ćenog rezervata biosfere „Drina“.

Izlaganje stručnjaka Republičkog zavoda za zaštitu kulturno-istorijskog i prirodnog nasljeđa ima za cilj da postavi širi okvir za zaštitu lokaliteta u Skelanima i prikaže prednosti koje bi ne samo on, nego cijeli prostor koji bi bio uključen u prostor rezervata biosfere, imao kroz pri­mjenu najsevremenijih oblika integrativne zaštite. Pored toga ukazao bi na iskustva stano­vni­štva koje već živi u sličnim oblastima, te puteva razvoja cijelog kraja.

Stručnjaci Zavoda su izradili karte kulturnih i prirodnih vrijednosti Skelana, tangen­tnog područja i šireg područja budućeg rezervata biosfere, te pripremili izlaganja koja bi tre­balo da zacrtaju dalje radove na istraživanjima, konzervaciji i prezentaciji lokaliteta. Na pri­mjeru izrade menadžment plana za stari most u Višegradu, biće prikazan način na koji se iz­rađuje neophodna dokumentacija.

Mr. Milica Kotur, UNESCO