Posjeta premijera Republike Srpske Milorada Dodika arheološkom istraživanju

Premijer Republike Srpske Milorad Dodik i ministar prosvjete i kulture Anton Kasipović, početkom novembra 2008. godine posjetili su arheološko nalazište iz rimskog doba u Skelanima.

Sa inicijalnim sredstvima koje je Vlada izdvojila za početak arheoloških radova u Skelanima, došlo se, po ocjenama stručnjaka, do najvrijednijih ostataka rimske arhitekture i spomenika na prostoru bivše Jugoslavije. Ovo je višestruko obećavajući projekat i zbog toga je Vlada izdvojila još milion konvertibilnih maraka za nastavak radova, utvrđenje, zaštitu i konzervaciju nalazišta, izuzimanje zemljišta i postojećih objekata, izgradnju muzeja i opremanje muzejske postavke iz antičkog doba“ – rekao je Dodik prilikom kratke posjete ostacima rimskog municipijuma u Skelanima.

On je istakao da je ovo otkriće pobudilo veliku medijsku, kao i pažnju stručnjaka iz svijeta što potvrđuje da se radi o izuzetnim arjeološkim vrijednostima.

Povodom ovog otkrića u Skelanima, nedavno je u zgradi Vlade RS u Banja Luci otvorena izložba fotografija rimskog municipijuma koja će početkom decembra 2008. godine biti dislocirana u Muzej RS u Banja Luci, potom u Srebrenicu, Bijeljinu, Tuzlu i Sarajevo.

O nalazištu rimskog municipijuma u Skelanima, u Banjoj Luci 19. novembra. 2008. godine održana je regionalna naučna konferencija na kojoj su svoja stručna mišljenja iznijeli najminentniji arheolozi i drugi stručnjaci iz Republike Srpske, Federacije Bosne i Hercegovine, Slovenije i Srbije.

Konferencija je bila dobro pripremljena i pobudila je izuzetnu pažnju javnosti. Predviđeno je da se konferencija na ovu temu uskoro održi i u Sarajevu.

Stručnjaci su govorili o naučno-istraživačkom segmentu, vrijednosti i značaju nalazišta u Skelanima, ali i o turističko-razvojnoj komponenti, što treba da se pretoči u projekat. Oni su identifikovali vrijeme nastanka rimske arhitekture i pronađenih spomenika i prevedeni su svi natpisi sa spomenika. Zaključeno je da je arheološki kompleks u Skelanima lokalitet od izuzetnog značaja i Zavod za zaštitu spomenika RS preuzeo je obavezu da pripremi dokumenta da bi Narodna skupština RS donijela taj zakon u što kraćem roku“ – saopštila je Nada Jovanović, direktor Narodne biblioteke Srebrenica i organizator ove konferencije.

milorad_dodik

Milorad Dodik, premijer Republike Srpske

Skelani i zaleđe rimske provincije Dalmacije, sličnosti, razlike i specifičnosti

Rimski spomenici su veoma brojni i raznovrsni na području Bosne i Hercegovine i uopšte u zaleđu jugoistočne obale Jadrana. Arheološkim iskopavanjima građevinski ostaci rimskog perioda su ruševine gradova, utvrđenja bila su ekonomijama, proizvodni pogoni, tragovi puteva, razni spomenici i groblja.

Прочитај више

Preleminarni rezultati istraživanja u Skelanima

AUSTRO – UGARSKA ISTRAŽIVANJA U SKELANIMA

Daleka prošlost Skelana i okoline u rimskom periodu (I – V vijek n. e.) bila je relativno dobro poznata, zahvaljujući obimnim arheološkim istraživanjima austro- ugarskih arheologa krajem XIX vijeka, čiji su rezultati redovno objavljivani u stručnoj literaturi. Poznati arheolog Karlo Pač istraživao je rimsku nekropolu i kasnoantičko groblje sa dve ranohrišćanske bazilike. U prostoriji F bazilike 1 deponovao je 80 pronađenih i sakupljenih rimskih kamenih spomenika, namjeravajući da ih transportuje u Zemaljski muzej u Sarajevu.

PRIRODNA KATAKLIZMA Прочитај више

Istraživanje antičkih ruralnih i urbanih pejzaža

U okviru projekata temeljnih arheoloških istraživanja, a sve više i za portebe preliminarnih zaštitnih istraživanja, važno mesto imaju nedestruktivni postupci arheološkog rada, toviše što omogućavaju zahvatanje podataka na nivou većih prostorskih celina-pejzaža i celine nalazišta. Arheološko odeljenje Filozofskog fakulteta Ljubljanskog univerziteta razvija i testira takve postupke od sredine 80. godina, a od 90. godina aktivno sudeluje i pri njihovoj aplikaciji u okviru velikih infrastrukturnih projekata kao što su autoputevi Slovenije.

Referat predstavlja neke od metoda koje su pri tom primenjivani – na kasnoantičkom naselju Ajdivščina iznad Rodika (Slovenija), na grčkoj parcelaciji teritorije Farosa na Hvaru (Hrvatska), i na antičkim gradovima u Bojotiji (Grčka).

Božidar Slapšak, Univerza u Ljubljani

Zaštita arheoloških kompleksa Skelani

Abstarakt: Antičko naselje u Skelanima, na lijevoj obali Drine, je skrenulo pažnju na sebe otkrićima prije više od sto godina, a u 2008. godini, pri novim iskopavanjima, potvrđen je značaj tog sjedišta municipalnog ranga. Zbog površine koje naselje zauzima, arheološki kompleks Skelani zaslužuje zaštitu kao arheolokški lokalitet od izuzetnog značaja. To potvrđuju ostaci građevina različite namjene i pokretni materijal, pronađen u obe kampanje.

Ključne riječi: M(unicipium) MAL(vesiatium), arheološki kompleks Skelani, zaštita, arheološki lokalitet od izuzetnog značaja, antičko naselje.

Ljubica Srdić, profesor arheologije iz Banja Luke